Εισαγωγή

Εγγραφές πρωτοετών :
       Οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και  συγκεκριμένα σε ημερομηνίες που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας . Οι φοιτητές που έχουν  περάσει το Εαρινό εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν το Σεπτέμβριο , αλλά και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου .
Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 • Μικτά (αποτελούνται από τη θεωρία (Θ) και εργαστηριακές ασκήσεις  (Ε))
 • Θεωρητικά  (αποτελούνται από  θεωρία (Θ))
 • Επιλογής Υποχρεωτικά  (χαρακτηρίζονται με *) αναφέρονται σε μια από τις γλώσσες  Γαλλικά – Γερμανικά ή Ιταλικά.
 • Προαιρετικά μαθήματα   (χαρακτηρίζονται με **). Δεν είναι υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου , και οι διδακτικές μονάδες δεν υπολογίζονται στο σύνολο των διδακτικών μονάδων (Δ. .Μ.) της δήλωσης μαθημάτων του κάθε φοιτητή . Καλό θα ήταν όμως να παρακολουθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα μπορείτε, γιατί αφ’ ενός διευρύνετε το πεδίο των γνώσεών σας , αφετέρου οι γνώσεις που θα αποκτήσετε θα σας χρησιμεύσουν στην αγορά εργασίας , μετά τη λήψη του πτυχίου σας.
 • Προαπαιτούμενα είναι τα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να έχετε περατώσει επιτυχώς, προκειμένου να παρακολουθήσετε τα εξαρτώμενα από αυτά . Κατά συνέπεια δεν μπορεί να δηλωθεί μάθημα , χαρακτηρισμένο ως εξαρτώμενο εάν δεν έχει περατωθεί με επιτυχία το προαπαιτούμενό του.   Ένας φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα μαθήματα συνολικά που αντιστοιχούν σε 210 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ) και να περατώσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία  (20 Δ.Μ) και την Πρακτική του Άσκηση (10 Δ.Μ). • Πτυχιακή Εργασία :

 

Πτυχιακή εργασία είναι  η ανάλυση και η παρουσίαση ενός θέματος , σχετικού με το αντικείμενο των σπουδών του, με βάση τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του .
Δικαίωμα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών τους , και δεν οφείλουν παραπάνω από 30 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ).

 • Πρακτική Άσκηση

 

    Πρακτική άσκηση είναι η εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, όπου έχει την δυνατότητα ο ασκούμενος φοιτητής να εφαρμόσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του .
    Δικαίωμα για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης έχουν, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΤΕΙ-Θ οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο τυπικό εξάμηνο και έχουν περάσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων . Στο σύνολο των μαθημάτων αυτών συμπεριλαμβάνονται ορισμένα μαθήματα που ονομάζονται μαθήματα ειδικότητας . Μαθήματα ειδικότητας ονομάζονται , όταν έχεις περάσει τα μαθήματα θεωρείται ότι έχεις αποκτήσει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πεδίο  που θα ακολουθήσει η πρακτική άσκηση.
   Τα μαθήματα ειδικότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

 • Για τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία είναι τα παρακάτω:

 

 •  
  1. Μια ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV,V 
  2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
  3.  Μαζική Παραγωγή φαγητών 
  4. Μπαρ- Ποτά –Οινολογία 
  5. Τεχνική Εστιατορίου 
  6. Υπηρεσία  Υποδοχής 
  7. Τήρηση Λογαριασμών Πελατών 

 

 • Για τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε τουριστικά γραφεία είναι τα παρακάτω:
 •  
  1. Μια ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV,V 
  2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
  3. Προγραμματισμός εκτέλεση ταξιδίων 
  4. Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου 
  5. Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ 
  6. Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισητηρίων 

 

 

Εξεταστική περίοδος :

     Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου ακολουθούν δυο (2) εξεταστικές περίοδοι , δύο (2) εβδομάδων η κάθε μια , κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το φοιτητή , βάση του προγράμματος εξετάσεων που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος  http://www.tour.teithe.gr  κατά την διάρκεια κάθε διδακτικού εξαμήνου.
      Πριν τις εξεταστικές περιόδους θεωρητικών μαθημάτων, διενεργούνται οι εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση του εργαστηρίου , πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Εάν αποτύχει και στη δεύτερη φάση ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο στο επόμενο εξάμηνο σπουδών, εκτός αν έχει πάρει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4. Στην περίπτωση αυτή το εργαστήριο στη δήλωση του επόμενου εξαμήνου δηλώνεται ως κατοχυρωμένο  και ο φοιτητής προσέρχεται μόνο για εξέταση στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης μέρους ενός μικτού μαθήματος ο φοιτητής δηλώνει στο επόμενο εξάμηνο μόνο το άλλο μέρος. Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση ενός μαθήματος όταν ο φοιτητής πάρει βαθμό από πέντε (5)  έως δέκα (10). Για τα μικτά μαθήματα λαμβάνεται υπόψη στον τελικό βαθμό 50% η θεωρεία  και 50% το εργαστήριο.

 

Ανανεώσεις εγγραφών:

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να κάνει ανανέωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο σπουδών .
Επίσης, υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα και σας συνιστούμε να κάνετε ανανέωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο σπουδών.
Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα και σας συνιστούμε τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων μέσω internet δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε την πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία στην περίοδο υποβολής δηλώσεων.
Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με δική σας ευθύνη, όπου δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε και πρόκειται να παρακολουθήσετε σε κάθε εξάμηνο
Μάθημα που δεν έχετε δηλώσει δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να προσέλθετε στις εξετάσεις.
Προσοχή!! Φρόντιστε να κρατάτε αντίγραφο της δήλωσης μαθημάτων που καταθέτετε. Θα σας βοηθήσει πολύ !!

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Α-ΤΕΙ στο Διαδίκτυο είναι: είναι   http://www.teithe.gr και της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ Επιχειρήσεων Φιλοξενίας : http://www.tour.teithe.gr

Τα τηλέφωνα για επικοινωνία είναι:

 • Της Γραμματείας : 2310-791 184 και 2310-791 564
 • Του Προϊσταμένου του τμήματος :  2310-791 183
 • Της Γραμματείας της Σχολής :          2310- 791 181

Το FAX του Τμήματος είναι : 2310-797 835 και της Σχολής : 2310-791 180

Χορηγίες – Παροχές

Κάθε σπουδαστής με την εγγραφή του, δικαιούται φοιτητική ταυτότητα (πάσο), για μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς .Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 17/08/2018