Διεθνή προγράμματα

CRINNOTOUR

Το πρόγραμμα CRINNOTOUR  είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα δίαρκειας 2 ετών  στο οποιο συμμετέχουν φορείς από τη λεκάνη της Μεσογείου   με σκοπό τη διασυνοριακή συνεργασία στην κατεύθυνση της αειφιρικής ανάπτυξης του τουρισμού και  οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους τομείς του η – επιχειρείν, της αναπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην κατάρτιση όσων συμμετέχουν στο τουριστικό κύκλωμα από την πλευρά της προσφοράς.

SUTTI (http"//sutti.teithe.gr/toureng/salonica.html)

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προετοίμασε και κατέθεσε στις 30 Οκτωβρίου 2003 πρόταση σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ALFA ΙΙ (ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής), με τον τίτλο: SUSTAINABLE TOURISM TRAINING AND INTERNSHIP ENHANCING COLLABORATION BETWEEN EUROPE AND LATIN AMERICA - "SUTTI".

Στο πρόγραμμα αυτό το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2004, εκτός από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι., που αποτελεί και τον επικεφαλή φορέα με συντονίστρια την επίκουρο καθηγήτρια κ. Τάνια Καπίκη, συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα:

•  Το Erasmushogeschool - Βρυξέλλες, Βέλγιο

•  Το CETA University School of Tourism - Βαρκελώνη, Ισπανία

•  Το Universidad Nacional - Heredia, Κόστα Ρίκα

•  Το Popular Autonomous University of The State of Puebla - Puebla, Μεξικό

•  Το University of Pacifico - Santiago, Χιλή

•  Το Southern Scientific University - Λίμα , Περού

Το SUTTI αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην δημιουργία συνεκτικών δεσμών και ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. Το σχέδιο δράσης επικεντρώθηκε κυρίως σε ενέργειες εκπαίδευσης προς 12 Λατινοαμερικάνους φοιτητές που έλαβαν χώρα στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου 2005. Η εκπαίδευση παρασχέθηκε από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, από επισκέπτες καθηγητές από τις συνεργαζόμενες σχολές και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, την Ισπανία, την Κόστα Ρίκα και το Μεξικό και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, 4 Ευρωπαίοι φοιτητές (1 από το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 1 από το Βέλγιο και 2 από την Ισπανία) είχαν μεταβεί στο Μεξικό για παρακολούθηση μαθημάτων και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας έξι μηνών.

Καθ' όλη την διάρκεια του έργου θα υπάρχει συνεχής εσωτερική αξιολόγηση από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες και δημοσιοποίηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard η οποία χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα. Σημαντικό σημείο στο πρόγραμμα SUTTI αποτελεί η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μετά την λήξη του προγράμματος (Δεκέμβριος 2006). Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η κ. Τάνια Καπίκη, e-mail: tkapiki@tour.teithe.gr , τηλ. 2310791222, φαξ 2310797835.Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018