Ευρωπαϊκά προγράμματα


Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει σημαντική παρουσία στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

Socrates - Erasmus


www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html


•Τ ο πρόγραμμα Socrates είναι πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης. Αφορά κυρίως την ανταλλαγή φοιτητών και την μετακίνηση για διδασκαλία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης οι οποίες έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την Ε.Ε.
•Εθνικός φορέας του προγράμματος για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ (Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα, τηλ.: +30-210-3254385-9, Fax:+30-210-3312759 e-mail: grikyeok@ath.forthnet.gr ).
•Στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. λειτουργεί γραφείο για την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος SOCRATES (Κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος, τηλ. 2310/791479, κα Έφη Γρηγοριάδου, e-mail: socrates@teithe.gr )
•Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για τους φοιτητές του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια κα Τάνια Καπίκη, (κεντρικό κτίριο, αίθουσα 117, τηλ. 2310/791222, fax: 2310/797835, e-mail: tkapiki@tour.teithe.gr ). Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν αν επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να συνεργάζονται με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος και με το γραφείο Socrates. Υπεύθυνος συντονιστής στο ΑΤΕΙΘ για το πρόγραμμα είναι ο καθηγητής κ.Παύλος Καρακολτσίδης (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γραφείο A' Αντιπροέδρου,τηλ.+302310 - 791103, fax ++302310 - 799198, e-mail: karakol@food.teithe.gr ).
•Στο Τμήμα υπεύθυνος εκπαιδευτικός για τους φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό είναι ο κ. Γεώργιος Κουρτέσας (τηλ 0030 2310791210), ενώ για τους εισερχόμενους φοιτητές υπεύθυνη είναι η κα.Τάνια Καπίκη (την 2310791222 email - tkapiki@tour.teithe.gr)

Leonardo


www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html


Το πρόγραμμα Leonardo παρέχει τη δυνατότητα στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεργαστούν με άλλα ιδρύματα της Ευρώπης καθώς επίσης και με επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π. με σκοπό κυρίως την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο εξωτερικό. Σ το ΑΤΕΙΘ λειτουργεί γραφείο για την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος LEONARDO (κτίριο Σ.Ε.Υ.Π, 2ος όροφος, τηλ. 2310-791479, κος Αδαμόπουλος, e-mail: leonardo@teithe.gr ).
Ακαδημαϊκή υπεύθυνη για τους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η επίκουρος καθηγήτρια Κα. Τάνια Καπίκη (Κεντρικό κτίριο, Αίθουσα 117, τηλ.:2310-791222 797835, Fax: 2310-797835, e-mail: tkapiki@tour.teithe.gr ). Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν αν επιθυμούν συμμετοχή στο πρόγραμμα να συνεργάζονται με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη και με το γραφείο Leonardo.
Υπεύθυνος συντονιστής στο ΑΤΕΙΘ για το πρόγραμμα είναι ο καθηγητής Κος Παύλος Καρακολτσίδης (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γραφείο A΄ Αντιπροέδρου, τηλ.: 2310-791103, Fax: 2310-799198, e-mail: karakol@food.teithe.gr )

Tempus
(meda)

Tempus-Meda CD-JEP-31084/2003
“Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: development of postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies”

Detailed description of project
Overall project objective: “To ensure through a Multi-Partner Country Joint European Project that the beneficiary consortium members’ universities are in a position to offer contemporary tourism and hospitality education at postgraduate level (Master degrees and Doctorate degrees) which is targeted towards the changing needs of the political, economic and social environment of the Mediterranean ”. Therefore the project is aimed at developing postgraduate (Master) tourism and hospitality teaching methods and learning provisions at relevant faculties of the beneficiary consortium members into line with the current needs of the region as well as into line with the academic standards and practices employed by universities at European Union countries.
Name of partners
ALEXANDRIA UNIVERSITY - Alexandria (EG)LEBANESE UNIVERSITY - Beirut (LB)University Tishreen - Lattakia Siria (y)
European Federation of the international council on hotel, restaurant and institutional education
Eurochrie - Thessaloniki (gr) Mediterranean association for tourism and hospitality education & research (mather) - Athens (gr)
University of the Aegean - Chios (GR)Instituto Politecnico de Beja (PT)

Tempus
(cards)

TEMPUS JEP 17121/02
“Advanced regional cooperation in South-Eastern Europe: Development of Postgraduate curriculum for hospitality and tourism studies” Tempus – Phare Joint European Project (JEP)

Detailed description of project
This project is involving partners from 3 E.U. countries (Greece, the United Kingdom and Finland) and 4 partners form Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Croatia, and Serbia & Montenegro. Beneficiaries are: University of Bitola St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Catering – Ohrid, former Yugoslav Republic of Macedonia. University Fan S. Noli of Korca, Department of Tourism, Albania. University of Novi Sad, Faculty of natural Science, Department of Tourism and Hotel Management, Serbia & Montenegro. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management – Opatija, Croatia.

The project is aimed at the developing and introducing new postgraduate (master level) tourism and hospitality teaching methods and learning provisions in line with the current needs of the region.
The new qualified graduates will match the demand of the local labour market of the tourism and hospitality industry, the development of tourism at the partner countries will be assisted and, due to the regional nature of the project, and the cooperation, understanding and mutual assistance among the partner countries in the Western Balkans will be improved.

Name of partners
Department of Business Administration, University of the Aegean, Greece. School of Hospitality and Tourism Management, Finland. University of Strathclyde, Scottish Hotel School, UK. European Federation of the International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education Balkan Association for Tourism Education and Research (BATER), Greece.

JEP 15007-2000:
«Enhancing regional cooperation in south-eastern Europe: Curriculum updating and adoption for tertiary level hospitality and tourism courses»

Coordinator & Contractor:
TEI of Thessaloniki, Department of Tourism Management, Greece

Partners:
University of Strathclyde, Scottish Hotel School, United Kingdom
Leeds Metropolitan University, Department of Leisure and Sports Management, United Kingdom
Hame Polytechnic, Department of Tourism, Finland
University of Bitola St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Catering – Ohrid, former Yugoslav Republic of Macedonia
Technological University of Vlora ‘Ismail Qemal’, Albania
University “Fan. S. Noli” of Korca, Department of Marketing and Tourism, Albania
University of Elbassan ‘A. Xhuvani’, Department of Marketing and Tourism, Albania

JEP 13175-1998:
«Plannification Urbaine et Regionale Affaires et Tourisme»
Coordinator & Contractor:
Université d’ Angers, France
Partners:
TEI of Thessaloniki, Department of Tourism Management, Greece
Technological University of Vlora ‘Ismail Qemal’, Albania

CME 03112-1997:
«Feasibility study for the creation of a center for vocational tourism in Ohrid»

Coordinator & Contractor:
TEI of Thessaloniki, Department of Tourism Management, Greece

Partners:
University of Bitola St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Catering – Ohrid, former Yugoslav Republic of Macedonia
Leeds Metropolitan University, Department of Leisure and Sports Management, United Kingdom


JEP 07779-1994:
« Recyclage et formation continue des Enseignants en Tourisme en Albanie »
Coordinator & Contractor:
Université d’ Angers, France
Partners:
TEI of Thessaloniki, Department of Tourism Management, Greece
University of Bologna, Italy
Technological University of Vlora ‘Ismail Qemal’, AlbaniaΕνδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018