Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

 Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 15/10/2018.
 Υπεύθυνος προγράμματος Κουταλής Αστέριος
Ώρα Ημέρα Μάθημα Εισηγητής Αίθουσα
1ο Εξάμηνο
09:15-11:00 Δευτέρα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
11:15-14:00 Δευτέρα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Β ΟΜΑΔΑ
Κουρτέσας Γ. 105
08:30-10:00 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Α ΟΜΑΔΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 109 Π.Κ
10:15-12:00 Τρίτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Β ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
12:15-14:00 Τρίτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
14:15-16:00 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Β ΟΜΑΔΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 118Π.Κ
16:15-17:00 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 118Π.Κ
17:15-19:00 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γ ΟΜΑΔΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 118Π.Κ
19:00-19:45 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δ ΟΜΑΔΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 118Π.Κ
08:30-11:00 Τετάρτη ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουρτέσας Γ. 105
12:15-15:00 Τετάρτη ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Θεωρία)
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΡΓΙΔΗΣ Θ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΙΘ.2
14:15-17:00 Τετάρτη ΑΓΓΛΙΚΑ Ι(ΘΕΩΡΙΑ) Αντωνιάδου Μ. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
08:30-11:00 Πέμπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
11:15-14:00 Πέμπτη ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουρτέσας Γ. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
14:15-17:00 Πέμπτη ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι (EY) MΠΟΜΠΟΛΑ EV. ΑΙΘ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
08:30-11:00 Παρασκευή ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
ΣΑΧΠΑΖΗ A.
11:15-13:00 Παρασκευή ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο)
Α ΟΜΑΔΑ
Δεν υπάρχει εισηγητής.. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 118 ΑΙΘ.
13:15-15:00 Παρασκευή ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο)
Β ΟΜΑΔΑ
Δεν υπάρχει εισηγητής.. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 118 ΑΙΘ.
15:15-17:00 Παρασκευή ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο)
Γ ΟΜΑΔΑ
Δεν υπάρχει εισηγητής.. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 118 ΑΙΘ.
3ο Εξάμηνο
10:15-14:00 Δευτέρα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΘΕΩΡΙΑ
Χρήστου Ε., ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 101
08:30-11:00 Τρίτη ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΩΡΙΑ
Κιλιπίρης Φ. 106
12:15-15:00 Τρίτη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 105
08:30-10:00 Τετάρτη ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΩΡΙΑ
Κιλιπίρης Φ. 106
11:15-13:00 Τετάρτη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουρτέσας Γ. 105
08:30-11:00 Πέμπτη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουρτέσας Γ. 105
11:15-13:00 Πέμπτη ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΙΠΙΤΑΝΟΥ Α. AIΘ. 104 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
12:15-17:00 Πέμπτη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Δεν υπάρχει εισηγητής.. 105
11:15-14:00 Παρασκευή ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
ΣΑΧΠΑΖΗ A.
11:15-14:00 Παρασκευή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
MΠΟΜΠΟΛΑ EV. ΑΙΘ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
5ο Εξάμηνο
11:15-14:00 Δευτέρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
12:15-15:00 Δευτέρα ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
Δεν υπάρχει εισηγητής.. 106
08:30-12:00 Τρίτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Α ΟΜΑΔΑ
Αβδημιώτης Σ. 107
12:15-14:00 Τρίτη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α ΟΜΑΔΑ
Νεράντζης Κ. 120Π,Κ
13:15-15:00 Τρίτη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES
ΘΕΩΡΙΑ
Κιλιπίρης Φ. 106
14:15-16:00 Τρίτη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β ΟΜΑΔΑ
Νεράντζης Κ. 120Π,Κ
08:30-10:00 Τετάρτη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Α ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
10:15-12:00 Τετάρτη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Β ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
13:15-15:00 Τετάρτη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κιλιπίρης Φ. 106
15:15-19:00 Τετάρτη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. 106
09:15-11:00 Πέμπτη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γ ΟΜΑΔΑ
Νεράντζης Κ. 120Π,Κ
09:15-12:00 Πέμπτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Β ΟΜΑΔΑ
Αβδημιώτης Σ. 107
11:15-13:00 Πέμπτη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Γ ΟΜΑΔΑ
Κουταλής Α. ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
13:15-16:00 Πέμπτη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Γ ΟΜΑΔΑ
Αβδημιώτης Σ. 107
10:15-13:00 Παρασκευή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ
Αβδημιώτης Σ. 107
12:15-17:00 Παρασκευή ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EY) ΤΣΑΚΟΥ Δ. AIΘ. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
13:15-15:00 Παρασκευή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ ΟΜΑΔΑ
Αβδημιώτης Σ. 120Π,Κ
14:15-16:00 Παρασκευή ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
Δεν υπάρχει εισηγητής.. 106
16:00-19:30 Παρασκευή ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Π. 106
7ο Εξάμηνο
08:30-11:00 Δευτέρα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
Κουρτέσας Γ. 105
08:30-11:00 Δευτέρα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
Α ΟΜΑΔΑ
Καπίκη Τ. 106
16:15-18:00 Δευτέρα ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM
ΘΕΩΡΙΑ
Κασσιανίδης Π. 108
08:30-11:00 Τρίτη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
B OMAΔΑ
Καπίκη Τ. 105
08:30-11:00 Τρίτη ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM
Α ΟΜΑΔΑ
Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 108
11:15-13:00 Τρίτη ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM
Β ΟΜΑΔΑ
Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 108
13:15-15:00 Τρίτη ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM
Γ ΟΜΑΔΑ
Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 108
14:15-18:00 Τρίτη ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α. 101
08:30-12:00 Τετάρτη ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT
Α ΟΜΑΔΑ
Μπακάλμπαση Α. 120Π,Κ
08:30-13:00 Τετάρτη ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT
ΘΕΩΡΙΑ
Καπίκη Τ. 107
12:15-16:00 Τετάρτη ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT
Β ΟΜΑΔΑ
Μπακάλμπαση Α. 120Π,Κ
16:15-19:00 Τετάρτη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
MΠΟΜΠΟΛΑ EV. ΑΙΘ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
11:15-16:00 Πέμπτη ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT
Γ ΟΜΑΔΑ
Μπακάλμπαση Α. 120Π,Κ
15:15-17:00 Πέμπτη ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δεν υπάρχει εισηγητής..
15:15-18:00 Πέμπτη ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM
Δ ΟΜΑΔΑ
Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 108
09:15-13:00 Παρασκευή ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT
Δ ΟΜΑΔΑ
Μπακάλμπαση Α. 120Π,Κ
13:30-16:30 Παρασκευή ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ (EY)
ΣΑΧΠΑΖΗ A.
Προαιρετικά μαθήματα
14:15-16:00 Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΘΕΩΡΙΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018