Λίστα μαθημάτων 7ου εξαμήνου:
• Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας :

 Υπάρχουν 14 μαθήματα περασμένα στην βάση αυτή την στιγμή..
  Τίτλος Κωδ. Εισηγητής Πληροφορίες
7ο Εξάμηνο
1 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM 140701Ε Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β.  
2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM 140701Θ Κασσιανίδης Π.  
3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 140702Ε Καπίκη Τ.  
4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 140702Θ Κουρτέσας Γ.  
5 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT 140703Ε Μπακάλμπαση Α.  
6 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT 140703Θ Καπίκη Τ.  
7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM 140705Ε ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
8 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM 140705Θ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
9 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140706Ε Δεν υπάρχει εισηγητής..  
10 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140706Θ Δεν υπάρχει εισηγητής..  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 7ου εξαμήνου
11 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140707Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
12 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140707Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
13 ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140708Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
14 ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140708Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018