Λίστα μαθημάτων
• Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας :

 Υπάρχουν 97 μαθήματα περασμένα στην βάση αυτή την στιγμή..
  Τίτλος Κωδ. Εισηγητής Πληροφορίες
1ο Εξάμηνο
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ 140101 Κουρτέσας Γ.  
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 140102 Κουρτέσας Γ.  
3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 140103Ε ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K.  
4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 140103Θ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K.  
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140104Ε Κουταλής Α.  
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 140104Θ Κουταλής Α.  
7 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) 140105Ε ΤΣΙΑΚΗΣ Θ.  
8 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Θεωρία) 140105Θ ΚΑΡΓΙΔΗΣ Θ.  
9 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι(ΘΕΩΡΙΑ) 140106 Αντωνιάδου Μ., ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
10 ΑΓΓΛΙΚΑ I(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 140106Ε Αντωνιάδου Μ., ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 1ου εξαμήνου
11 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 140107Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
12 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 140107Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 140108Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
14 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 140108Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
2ο Εξάμηνο
15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140201 Ε ΣΥΡΠΗ Μ.  
16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 140201 Θ ΣΥΡΠΗ Μ.  
17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140202 Ε Κουταλής Α.  
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 140202 Θ Κουταλής Α.  
19 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 140203 Κουρτέσας Γ.  
20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 140204 Κουρτέσας Γ.  
21 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 140205 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
22 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 140206 Ε ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
23 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 140206 Θ ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 2ου εξαμήνου
24 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 140207 Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
25 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 140207 Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
26 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 140208 Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
27 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 140208 Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
3ο Εξάμηνο
28 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 140301 Κουρτέσας Γ.  
29 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 140302 Κιλιπίρης Φ.  
30 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 140303 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ.  
31 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 140304 Χρήστου Ε., ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  
32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140305 Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β.  
33 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 140306 Ε ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
34 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 140306 Θ ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 3ου εξαμήνου
35 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ 140307 Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
36 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ 140307 Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
37 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 140308 Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
38 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 140308 Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
4ο Εξάμηνο
39 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140401 Ε Μπακάλμπαση Α.  
40 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 140401 Θ Καπίκη Τ.  
41 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 140402 Χρήστου Ε., ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.  
42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 140403 Αβδημιώτης Σ.  
43 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 140404 Καπίκη Τ.  
44 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 140405 Κιλιπίρης Φ.  
45 ΑΓΓΛΙΚΑ IV 140406 Ε Δεν υπάρχει εισηγητής..  
46 ΑΓΓΛΙΚΑ IV 140406 Θ Δεν υπάρχει εισηγητής..  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 4ου εξαμήνου
47 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 140407 Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
48 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 140407 Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
49 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 140408 Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
50 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 140408 Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
5ο Εξάμηνο
51 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES 140501Ε Κιλιπίρης Φ.  
52 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES 140501Θ Κιλιπίρης Φ.  
53 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 140502Ε Νεράντζης Κ.  
54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 140502Θ Νεραντζής Κ.  
55 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 140503Ε Αβδημιώτης Σ.  
56 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 140503Θ Αβδημιώτης Σ.  
57 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 140505Ε Κουταλής Α.  
58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 140505Θ Κουταλής Α.  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 5ου εξαμήνου
59 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 140506Θ Ζαγκότση Σ.  
60 ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 140507Θ ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.  
61 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 140508Ε ΤΣΑΚΟΥ Δ.  
6ο Εξάμηνο
62 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 140601 Χρήστου Ε., ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.  
63 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - TOURISM DESTINATION MANAGEMENT AND POLICY 140602 Κιλιπίρης Φ., ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.  
64 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 140603 Ε Αβδημιώτης Σ.  
65 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 140603 Θ Αβδημιώτης Σ.  
66 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 140604 Θ+Ε Κασσιανίδης Π., ΒΙΤΟΥΛΗΣ Γ.  
67 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 140605 Κουρτέσας Γ.  
68 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 140610 E ΣΥΡΠΗ Μ.  
69 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 140610 Θ ΣΥΡΠΗ Μ.  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 6ου εξαμήνου
70 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 140606 Αβδημιώτης Σ.  
71 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - CULTURE AND HERITAGE TOURISM 140607 Θ Ζαγκότση Σ.  
72 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 140608 ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  
73 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1406081 e ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
74 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM ACCOMMODATIONS 140609 Καπίκη Τ.  
7ο Εξάμηνο
75 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM 140701Ε Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β.  
76 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM 140701Θ Κασσιανίδης Π.  
77 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 140702Ε Καπίκη Τ.  
78 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 140702Θ Κουρτέσας Γ.  
79 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT 140703Ε Μπακάλμπαση Α.  
80 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT 140703Θ Καπίκη Τ.  
81 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM 140705Ε ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
82 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM 140705Θ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
83 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140706Ε Δεν υπάρχει εισηγητής..  
84 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140706Θ Δεν υπάρχει εισηγητής..  
Μαθήματα κατά επιλογή υποχρεωτικά 7ου εξαμήνου
85 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140707Ε MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
86 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140707Θ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.  
87 ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140708Ε ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
88 ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 140708Θ ΣΑΧΠΑΖΗ A.  
8ο Εξάμηνο
89 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 001 Καπίκη Τ., Κασσιανίδης Π., Πασσαλής Ν.  
90 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 002 Κασσιανίδης Π.  
Προαιρετικά μαθήματα
91 IATA FOUNDATIONS PROGRAM 000666 Δεν υπάρχει εισηγητής..  
92 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 104790 ALEMAN MA.  
93 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 140709 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α.  
94 ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 140780 DEMANSKH MH.  
95 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙΙ 140888 ALEMAN MA.  
96 PHILOXENIA 140901 Δεν υπάρχει εισηγητής..  
97 GREEK FOR ERASMUS - SPECIAL COURSE 1784637 Δεν υπάρχει εισηγητής..  Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 24/11/2017