Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων

 Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 18/12/2017.
 Υπεύθυνος προγράμματος Κουταλής Αστέριος
Ώρα Ημέρα Μάθημα Εισηγητής Αίθουσα
1ο Εξάμηνο
10:00-12:00 29/1/18
Δευτέρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι MΠΟΜΠΟΛΑ EV. 101-105-106-107
10:30 A-K / 11:30-11:30 / 12:30 Λ-Ω 22/1/18
Δευτέρα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Κουταλής Α. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
10:30 Α-Κ / 11:30-11:30/ 12:30 Λ-Ω 15/1/18
Δευτέρα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κουρτέσας Γ. 101-105-106-107- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
10:30 A-K 11:30-11:30 /12:30 Λ-Ω 24/1/18
Τετάρτη
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Κουρτέσας Γ. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
11:00-12:00 17/1/18
Τετάρτη
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ K. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
10:00-11:00 26/1/18
Παρακευή
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΣΑΧΠΑΖΗ A. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
10:30-12:30 19/1/18
Παρακευή
ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Θεωρία) ΚΑΡΓΙΔΗΣ Θ. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
11:00-12:00 2/2/18
Παρακευή
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι(ΘΕΩΡΙΑ) Αντωνιάδου Μ., ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. 101-105-106-107
3ο Εξάμηνο
09:30-10:30 15/1/18
Δευτέρα
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κιλιπίρης Φ. 101-105-106-107-108
12:00-13:00 29/1/18
Δευτέρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ MΠΟΜΠΟΛΑ EV. 101-105-106-107
12:30-14:30 22/1/18
Δευτέρα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. 101-105-106-107-108
09:00-11:00 17/1/18
Τετάρτη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κουρτέσας Γ. 101-105-106-107-108-AIΘ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
12:30-14:30 24/1/18
Τετάρτη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Χρήστου Ε., ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
11:00-12:00 26/1/18
Παρακευή
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΣΑΧΠΑΖΗ A. 101-105-106-107
12:00-14:00 2/2/18
Παρακευή
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. 101-105-106-107
12:30-13:30 19/1/18
Παρακευή
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 105-106-107
5ο Εξάμηνο
09:30-10:30 22/1/18
Δευτέρα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Κουταλής Α. 101-105-106-107
10:30-12:30 31/1/18
Τετάρτη
ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ. 101-105-106-107
12:00-13:00 17/1/18
Τετάρτη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Νεράντζης Κ. 101-105-106-107-108
08:30-10:30 19/1/18
Παρακευή
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Αβδημιώτης Σ. 101-105-106-107-108-AIΘ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
09:00-11:00 2/2/18
Παρακευή
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES Κιλιπίρης Φ. 101-105-106-107
14:00-16:00 2/2/18
Παρακευή
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ Ζαγκότση Σ. 101-105-106-107
7ο Εξάμηνο
12:30-13:30 15/1/18
Δευτέρα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - GREEK CIVILIZATION AND TOURISM ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Α. 101-105-106-107-108
13:00-14:00 29/1/18
Δευτέρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ MΠΟΜΠΟΛΑ EV.
08:30-10:30 24/1/18
Τετάρτη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κουρτέσας Γ. 101-105-106-107-108- ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
12:30-13:30 31/1/18
Τετάρτη
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Κασσιανίδης Π., Κεφαλίδου Β. 101-105-106-107
12:00-13:00 26/1/18
Παρακευή
ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΧΠΑΖΗ A. 101-105-106-107


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 25/03/2018