ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τομέας Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας 


 

Δρ. Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ

 

Επιλογές

 

 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό (PDF)

Συνοπτικό Βιογραφικό 

Σπουδεσ:

·          Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philosophy), με θέμα: «A marketing-oriented study of the relationship between visitor satisfaction and service quality in a heritage-tourism context in Greece». Aberystwyth University (Wales), Μεγάλη Βρετανία.

·          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration). Aberystwyth University (Wales), Μεγάλη Βρετανία.

·          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ (Postgraduate Diploma in Management). University of Leicester, Μεγάλη Βρετανία.

·          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Μάρκετινγκ (Postgraduate Diploma in Marketing). Chartered Institute of Marketing, Μεγάλη Βρετανία.

·          Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

·          Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Bachelor of Arts in Hospitality Management). Anglia Ruskin University, Μεγάλη Βρετανία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

Μάρκετινγκ στους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας

Οινοτουρισμός

Ποιότητα υπηρεσιών στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις φιλοξενίας

Τουριστική εκπαίδευση (με έμφαση στον σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στην διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας, και στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες)

Πολιτιστικός τουρισμός και τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς

Προώθηση και προβολή μέσω του Διαδικτύου

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 

Πρωτότυπες Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Ανώνυμους Κριτές (Journal):

CHRISTOU, E. & Nella, A.(2014)  Segmenting wine tourists on the basis of involvement with wine. Journal of Travel & Tourism Marketing , Vol.31, No.7., pp.783-798. 

CHRISTOU, E. & Nella, A.(2014)  Linking service quality at the cellar door with brand equity building. Journal of Hospitality Marketing & Management , Vol.14, No.7., pp.1-23.

CHRISTOU, E. (2013)  Examining brand confusion through hotel adverts. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal , Vol.8, No.3., pp.151-173.

CHRISTOU, E. (2011) Exploring online sales promotions in the hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management , Vol.30, No.7., pp.814-829. 

CHRISTOU, E. (2011) Tourism destination loyalty and visitors' emotional satisfaction. Acta Turistica , Vol.23, No.1, pp.1-25. 

CHRISTOU, E. (2010) Investigating attitudes towards mobile commerce for travel products. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol.58, No.1, pp.7-18.

CHRISTOU, E. (2010) Relationship marketing practices for retention of corporate customers in hospitality contract catering. Tourism & Hospitality Management: An International Journal , Vol.16, No.1, pp.1-10.

CHRISTOU, E. & Kassianidis, P. (2010) Adoption of mobile commerce in the air travel sector: A qualitative survey of attitudes. Turizam International Scientific Journal , Vol.14, No.1, pp.41-52.

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2010) A review of wine-tourism research from 1995-2010: Analysis of 111 contributions. Journal of Hospitality & Tourism, Vol.8, No.1, pp.112-123. 

Chatzigeorgiou, C., Christou, E., Kassianidis, P. & Sigala, M. (2009). Examining the relationship between emotions, customer satisfaction and future behavioural intentions in agrotourism. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol.4, No.4, pp.145-161.

Dermetzopoulos, A., Bonarou, C. & Christou, E. (2009). Military service, destination image and repeat visitation on the Greek border island of Samothrace. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol.4, No.3, pp.63-84.

Valachis, I., CHRISTOU, E., Sigala, M. & Maroudas, L. (2009) Developing human resources’ skills and knowledge in tourism and hospitality industry through the determination of quality of training programs. Tourism & Hospitality Management: An International Journal, Vol.15, No.1., pp.61-72.

Christou, E. (2006) A qualitative analysis of consumer attitudes on adoption of online travel services. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol.54, No.4, pp.323-331.

Christou, E. (2004) The impact of trust on brand loyalty: evidence from the hospitality industry. Tourist Scientific Review, Vol.1, No.1, pp.63-74.

Avdimiotis, S. & CHRISTOU, E. (2004) GIS applications in tourism planning: A tool for sustainable development involving local communities. Journal of Environmental Protection & Ecology, Vol.5, No.2, pp.457-468.

Christou, E. (2003) Guest loyalty likelihood in relation to hotels’ corporate image and reputation: a study of three countries in Europe. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol.10, No.3/4, pp.85-99.

Christou, E. & Kassianidis, P. (2002) Consumers perception and adoption of online buying for travel products. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.12, No.4, pp.93-107.

Christou, E. (2003) On-line buyers’ trust in a brand and the relationship with brand loyalty: the case of virtual travel agents. Tourism Today, Vol.3, No.1, pp.95-106.

Sigala, M. & Christou, E. (2003) Enhancing and complementing the instruction of tourism and hospitality courses through the use of on-line educational tools. Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol. 15, No.2/3, pp.6-15.

Christou, E. (2002) Examining the impact of tourism destination image and reputation on visitor loyalty likelihood. Tourism Today, Vol.2, No.1, pp.42-61.

Christou, E. & Sigala, M. (2002) Conceptualising the measurement of service quality and TQM performance for hotels: the HOSTQUAL model. Acta Touristica, Vol. 14, No.2, pp.140-169.

Christou, E. (2002) Revisiting competencies for hospitality management: contemporary views of the stakeholders. Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol.14, No.1, pp.25-32.

Christou, E. (2001) The effect of ISO9000 certification on branding: a case of hotels in Greece. Tourism Today, Vol.1, No.1, pp.23-33.

Christou, E. & Eaton, J. (2000) Management competencies for graduate trainees of hospitality and tourism programs. Annals of Tourism Research, Vol.27, No.4, pp.1058-1062.

Christou, E., Vasilevska, C., Karamanidis, I. & Marinoski, N. (2000) Strategic academic co-operation in tourism education through Tempus-Phare projects: the case of Ohrid. Tourism Review, Vol.55, No.1, pp.59-73.

Christou, E. (1999) Hospitality management education in Greece: overview and qualitative assessment. Tourism Management, Vol.20, No.6, pp.683-691.

Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the hospitality industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies in Greece. Tourism Review, Vol.54, No1, pp.42-52.

Eaton, J. & Christou, E. (1997) Hospitality management competencies for graduate trainees: the view of employment. Journal of European Business Education, Vol. 7, No.1, pp.60-68.

 

Πρωτότυπες Εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με Ανώνυμους Κριτές:

CHRISTOU, E. (2014) Branding social media in the travel industry. 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing. Madrid, Spain: Procedia - Social & Behavioral Sciences.

Sigala, M. & CHRISTOU, E. (2013) Connectivism and social media: A collaborative learning theory and practice for developing the new competencies of hospitality and tourism graduates. 30th EuroCHRIE Congress: Cooperative Education & Research for Hospitality and Tourism Educators. Freiburg, Germany: EuroCHRIE & Angell Academy.

Nella, A., CHRISTOU, E., Lymperopoulos, C. & Sigala, M. (2013) Identifying the positive effects of wine tourism: Experience on wine brands and behavioral intentions. 5th International Scientific Conference: Tourism Trends and Advances in the 21st Century. Rhodes, Greece: University of the Aegean.

CHRISTOU, E., Kilipiris, F. & Dermetzopoulow, A. (2013) Alternative tourism destinations management. 5th International Scientific Conference: Tourism Trends and Advances in the 21st Century. Rhodes, Greece: University of the Aegean.

Nella, A., CHRISTOU, E., Lymperopoulos, C. & Sigala, M. (2012). Investigating differences between domestic and international winery visitors in Greece. Proceedings of the 2nd International Conference on “Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management (AHTMMC)” co-organized by the Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Democritus University of Thrace, the Washington State University and the Research Institute for Tourism of the Hellenic Chamber of Hoteliers, 31 May – 3 June, 2012: Corfu, Greece. ISBN: 978-960-287-139-3.

Nella, A. & CHRISTOU, E. (2012) Targeting strategies for the wine-tourism market. 2012 Athens Tourism Symposium: International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management & Tourism Policy. Athens, Greece: University of Patras.

Sigala, M. & CHRISTOU, E. (2011) Exploring the use of geovisualisation in tourism education: The case of teaching a service management course. 29th EuroCHRIE Congress: Tourism & Hospitality, Drivers of Transition. Dubrovnik, Croatia: EuroCHRIE & Rochester Institute of Technology.

Triantafyllou, G., Christou, E., KASSIANIDIS, P. & Lagos, D. (2011) Wine Packaging Elements: Do they impact consumer’s purchasing behavior. 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, Istanbul, Turkey: Bogazici University.

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2011) Tourism organisations responding to major strategic challenges: Targeting the senior tourists' segment. 2011 Consumer Behavior in Tourism Conference. Brunico, Italy: Free University of Bozen-Bolzano.

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2010) Proposing an adapted service quality measurement scale for winery visitation experience. 28th EuroCHRIE Congress: Passion for Hospitality Excellence. Amsterdam, The Netherlands: EuroCHRIE & Stenden University.

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2010) Investigating the effects of consumer experience tourism on brand equity and market outcomes: An application in the wine industry. 63rd Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. San Juan, Puerto Rico: I-CHRIE.

Sigala, M. & CHRISTOU, E. (2010) A product semantics approach for investigating the role of customers in new service development. SERVSIG International Research Conference. Porto, Portugal: American Marketing Association

CHRISTOU, E. (2009) Advertising mass tourism destinations: Mediterranean brand confusion. 62nd Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. San Francisco, California, U.S.A.: I-CHRIE.

Dermetzopoulos, A., Bonarou, C. & Christou, E. (2009). Military service, destination image and repeat visitation on the Greek border island of Samothrace: come as a soldier, return as a tourist. 4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality. Rhodes, Greece: University of the Aegean

Chatzigeorgiou, C., Christou, E., Kassianidis, P. & Sigala, M. (2009). Customer satisfaction in agrotourism services: How do we turn a satisfied customer into a repeated one? 4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality. Rhodes, Greece: University of the Aegean.

Sigala, M. & Christou, E. (2008). Expanding the e-service quality concept to include customer participation and intercustomer support in e-service provision. 3rd International Conference on Services Management. Organised by Penn State University, School of Hospitality Management, U.S.A., Institute for International Management and Technology, and the Business School of Oxford Brookes University, UK. Philadelphia, U.S.A., 9 – 10 May, 2008.

Valachis, I., CHRISTOU, E., Maroudas, L. & Sigala, M. (2008) Assessment of Training Quality in Hospitality Industry: An Exploratory Model. 26th EuroCHRIE Congress: 2020 Vision for Hospitality & Tourism. Dubai, United Arab Emirates: Emirates Academy.

CHRISTOU, E., Stavrinoudis, T., Tsartas, P. & Vasileiou, M. (2007) Wellness tourism in Greece: Trust on spa brands and spa brand loyalty. Biannual International Conference: Strategic Developments in Services Marketing. Chios, Greece: University of Glasgow, University of the Aegean & Greek Marketing Academy.

CHRISTOU, E. (2007) Tourism destination brand personality: Influencing perceptions. 61st Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Dallas, Texas, U.S.A.: I-CHRIE.

Sigala, M. & CHRISTOU, E. (2007) Exploiting Web 2.0 in open and distance education: Developing personalised and collaborative learning environments. 4th International Conference on Open & Distance Education. Athens, Greece: Greek Open University.

CHRISTOU, E., Lymperopoulos, C. & Kassianidis, P. (2006) Tour operator image and brand loyalty: Examination of the package holidays sector. 24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality. Thessaloniki, Greece: University of the Aegean.

SIGALA, M. & Christou, E. (2006). Investigating the impact of e-Customer Relationship Management on hotels’ website service quality. Annual European Conference on Information Systems 2006 (ECIS), 12 – 14 June, Gotenbourg, Sweden.

CHRISTOU, E. & Lymperopoulos, C. (2006) Investigating visitor satisfaction and service quality in a heritage-tourism context. 35th European Marketing Academy Conference (EMAC): Sustainable Marketing Leadership – A Synthesis of Polymorphous Axioms, Strategies and Tactics. Athens, Greece: Athens University of Economics & Business.

CHRISTOU, E. (2006) The relationship between service loyalty and traveller satisfaction in the airline sector. 18th Biennial international Congress: New Trends in Tourism & Hospitality Management. Opatija, Croatia: University of Rijeka.

CHRISTOU, E. & Maroudas, L. (2005) Linking travellers’ trust on airlines’ brands with airline brand loyalty. 23rd EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: Managing Change in Tourism and Hospitality. Paris, France: Institute Paul Bocuse.

Sigala, M. & Christou, E. (2005) Mass customisation in the travel trade: A reality check in the Greek travel agent and tour operator sector. 60th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Las Vegas, U.S.A.: I-CHRIE.

CHRISTOU, E. (2004) Marketing practices in contract catering: business-to-business retention and purchasing behavior. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: Global Issues & Trends in the Hospitality and Tourism Industries. Ankara, Turkey: Bilkent University.

Karamanidis, I., CHRISTOU, E. & Lymperopoulos C. (2004) Customer loyalty in the hospitality industry: the impact of emotional satisfaction. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: Global Issues & Trends in the Hospitality and Tourism Industries. Ankara, Turkey: Bilkent University.

CHRISTOU, E. (2004) Exploring brand confusion in advertising campaigns of hotels and airlines. 59th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Philadelphia, U.S.A.: I-CHRIE.

CHRISTOU, E. & Kassianidis, P. (2003) Adoption of e-shopping for air travel services: an investigation of consumers’ perceptions. 58th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Palm Springs, U.S.A.: I-CHRIE.

Christou, E. & Sigala, M. (2003) Adoption of on-line shopping for holiday packages: a qualitative investigation. 1st Asia-Pacific CHRIE Conference: Hospitality & Tourism Research and Education. Seoul, Korea: Hallym University.

Sigala, M. & Christou, E. (2003) Investigating the impact of service quality in sports events: implications for sports tourism. 53rd Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST). Athens, Greece: AIEST.

CHRISTOU, E. & Sigala, M. (2003) Internationalisation of the tourism and hospitality curriculum: a comparative study. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: Internationalisation of Aviation, Tourism and Hospitality Management Education. Bonn, Germany: University of Applied Sciences Bad Honeff - Bonn.

CHRISTOU, E. (2003) Ecotourism: beyond the overlap between nature tourism and sustainable tourism. International Scientific Conference: Sustainable Tourism Development and the Environment. Chios, Greece: University of the Aegean.

CHRISTOU, E., Karamanidis, I., Mavrodontis, T. & Sigala, M. (2003) Sustainable development in tourism management curricula: an international paradigm. International Scientific Conference: Sustainable Tourism Development and the Environment. Chios, Greece: University of the Aegean.

Sigala, M. & CHRISTOU, E. (2002) The transformative power of e-commerce on hotel brands. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: Cross-Cultural Challenges in Tourism. Barcelona, Spain: Escoela Universitaria St. Ignasi.

Sigala, M., Christou, E. & Baum, T. (2002) The impact of low cost airlines on business travel. 52nd Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST). Salvador de Bahia, Brazil: AIEST.

CHRISTOU, E. & Sigala, M. (2002) Airline flyer loyalty likelihood in relation to airline’s image and reputation: a study of three European airlines. 52nd Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST). Salvador de Bahia, Brazil: AIEST.

CHRISTOU, E. (2002) Effect of corporate image and reputation on guests' loyalty in hospitality firms. 57th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) Convention & Exhibition. Orlando, U.S.A.: I-CHRIE

CHRISTOU, E. (2002) A total quality approach for excellence in tertiary tourism education: the TEEQ model. International Scientific Conference: Re-thinking of Education & Training for Tourism. Zagreb, Croatia: University of Zagreb.

Sigala, M. & Christou, E. (2001). Rating TQM, service quality and hotel business performance: empirical assessment of the HOSTQUAL model. Annual European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (EuroCHRIE) Conference, “Trends and Challenges for Hospitality and Tourism”.  Brig, Switzerland: University Centre Cesar Ritz.

CHRISTOU, E. & Sigala, M. (2000) Issues that Influence the Use of Multimedia in Hospitality Education in Europe: An Empirical Approach. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Spring Conference. Dublin, Ireland: Dublin Institute of Technology.

CHRISTOU, E. (2000) Supervised Work Experience for Graduate Trainees: the meat in the sandwich. 55th Annual I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education Convention & Exhibition). New Orleans, USA: I-CHRIE.

CHRISTOU, E. (2000) An innovative holistic approach for quality in hospitality education: the HEQM model. Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Autumn Conference: Hospitality Education & Hospitality Industry, A Perfect Couple in the New Millennium. Maastricht, The Netherlands: Hogeschule Maastricht.

CHRISTOU, E. (2000) The sustainability of ecotourism: future trends and expectations. International Scientific Conference: Tourism on Islands and Specific Destinations. Chios, Greece: University of the Aegean.

Kilipiris, F. Christou, E. & Mavrodontis, T. (2000) Rural tourism in remote communities: the case of Livadia. International Scientific Conference: Tourism on Islands and Specific Destinations. Chios, Greece: University of the Aegean.

Christou, E. & Sigala, M. (2000) Exploring the performance of service quality and TQM in the tourism industry: the TOURQUAL model, in: G. Papanikos (Ed.) Themes on Tourism, Recreation and Leisure: Proceedings from the 1st International Conference on Tourism Recreation and Leisure (Athens: Atiner).

Mavrodontis, T., Christou, E. & Karamanidis, I. (2000) Heritage conservation, tourism and urban regeneration: the case of Ladadika. International Scientific Conference: Tourism on Islands and Specific Destinations. Chios, Greece: University of the Aegean.

Christou, E. (1999) Reengineering Hospitality Management Curricula: A Global Comparative Approach. ATLAS ASIA '99 Conference: Entrepreneurship and Education in Tourism. Bandung, Indonesia: European Association for Tourism and Leisure Education & Institut Teknologi Bandung.

Christou, E. & Karamanidis, I. (1999) Hospitality management competencies revisited: industry and graduates contemporary perspectives. Joint CHME/EuroCHRIE Conference: The Service Firm Life Cycle. Guildford, U.K.: University of Surrey.

Christou, E. & Karamanidis, I. (1998) ISO 9000 certification as a branding tool: enhancing competitive strategies in traditional tourism countries. 48th Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST). Marrakech, Morocco: AIEST.

 

Βιβλία:

Παντουβάκης, Α., Σιώμκος, Γ. & ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε. (2015) Αρχές Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.

ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε. (2001) Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Τουριστικού Μάρκετινγκ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2001. (Το σύγγραμμα αυτό διδάσκεται στην 4η Θεματική Ενότητα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Τουρισμό, με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε. (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks

 

Επιμέλεια Βιβλίων:

Sigala, M., CHRISTOU, E. & Gretzel, U. (2011) Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Farnham, United Kingdom: Ashgate Publishing.

Κεφάλαια Βιβλίων σε Συλλογικά Έργα:

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2011) Web 2.0 and networks in wine tourism: The case studies of greatwinecapitals.com and wineandhospitalitynetwork.com. In the book (edited) Sigala, M., CHRISTOU, E. & Gretzel, U. (2011) Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Farnham, United Kingdom: Ashgate Publishing.

CHRISTOU, E. & Nella, A. (2011) Web 2.0 and price transparency in hotel services. In the book (edited) Sigala, M., CHRISTOU, E. & Gretzel, U. (2011) Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Farnham, United Kingdom: Ashgate Publishing.

CHRISTOU, E. (2007) Tourist destinations as brands: The impact of destination image and reputation on visitor loyalty. In the book (edited) Keller, P. & Bieger, T. (2007) Productivity in Tourism: Fundamentals and Concepts for Achieving Growth and competitiveness. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

CHRISTOU, E. (2005) Promotional pricing in the electronic commerce for holiday packages: A model of purchase behavior. In the book (edited) Frew, A.J. (2005) Information and Communication Technologies in Tourism 2005. Vienna: Springer-Verlag.

CHRISTOU, E. & Kassianidis, P. (2005) Persuation effectiveness of alternative types of Internet advertising for hotels: A cross-cultural study. In the book (edited) Frew, A.J. (2005) Information and Communication Technologies in Tourism 2005. Vienna: Springer-Verlag.

CHRISTOU, E. (2005) Heritage and cultural tourism: A marketing-focused approach. In the book (edited) Sigala, M. & Leslie, D. (2005) International Cultural Tourism: Management, Implications and Cases. London: Elsevier Butterworth-Heinemann.

CHRISTOU, E., Avdimiotis, S., Kassianidis, P. & Sigala, M. (2004) Examining the factors influencing the adoption of Web-based ticketing: etix and its adopters. In the book (edited) Frew, A.J. (2004) Information and Communication Technologies in Tourism 2004. Vienna: Springer-Verlag.

Kilipiris, F., CHRISTOU, E. & Mavrodontis, T. (2002) Starting from scratch: the development of rural tourism in a remote community. In the book (edited) Holden, A. (2002) Rural Tourism in Europe. London, England: ETUP (European Tourism Universities’ Partnership).

CHRISTOU, E. & Sigala, M. (2002) Use of Internet for enhancing tourism and hospitality education. In the book (edited) Wober, K.W., Frew, A.J. & Hitz, M. (2002) Information and Communication Technologies in Tourism 2002. Vienna: Springer-Verlag.

CHRISTOU, E. & Kassianidis, P. (2002) Examining the adoption of e-shopping for travel services:  determinants of consumers’ perceptions. In the book (edited) Wober, K.W., Frew, A.J. & Hitz, M. (2002) Information and Communication Technologies in Tourism 2002. Vienna: Springer-Verlag.

Χρήστου, Ε. (2001) Διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση: προγράμματα σπουδών τουριστικής κατεύθυνσης. Στο βιβλίο (συλλογικό έργο): Ηγουμενάκης, Ν. & Λύτρας, Π. (2001) Παραγωγικότητα, Απασχόληση και Τεχνολογική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Μαυροδόντης, Θ. & Χρήστου, Ε. (2001) Ο αγροτοτουρισμός στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Στο βιβλίο (συλλογικό έργο): Κούγιας, Ι. (2001) Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία. Μεσολόγγι: Τ.Ε.Ι.Μ.

CHRISTOU, E., Mavrodontis, T. & Karamanidis, I. (2000) Urban regeneration through tourism in Thessaloniki: the case of the old seaport market of Ladadika. In the book (edited) Constable, P. & Vayssiere, B.H. (2000) Tourism and Urban Regeneration. Chambery, France: ETUP (European Tourism Universities’ Partnership).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε επιστημονικεσ & ακαδημαϊκεσ ενωσειΣ:

AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism (τακτικό μέλος)

ATLAS - European Association for Tourism & Leisure Education (τακτικό μέλος)

BATER - Balkan Association for Tourism Education & Research (τακτικό μέλος)

CIM - Chartered Institute of Marketing (τακτικό μέλος & Chartered Marketer)

EMAC - European Marketing Academy (τακτικό μέλος)

EuroCHRIE - European Council for Hospitality & Institutional Education (τακτικό μέλος)

EURAM - European Academy of Management (τακτικό μέλος)

HCIMA - Hotel & Catering International Management Association (τακτικό μέλος)

I-CHRIE - International Council for Hospitality & Institutional Education (τακτικό μέλος)

IFITT - International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (τακτικό μέλος)

ISMM - Institute of Sales & Marketing Management (τακτικό μέλος)

MRS - Market Research Society (τακτικό μέλος)

ΕΔΣΤΕ - Ένωση Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος (τακτικό μέλος)

ΕΛΑΜ - Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (τακτικό μέλος)

 

 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καλύπτεται από άδεια Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivatives 3.0 License

© Ευάγγελος Χρήστου, 2011-2016