ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τομέας Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας 


 

Δρ. Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ

 

Επιλογές

 

 

 

 

Οδηγίες για την Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας 

Σκοπός: Η Πτυχιακή Εργασία αποτελεί μια συστηματική και ολοκληρωμένη έρευνα (πρωτογενή και δευτερογενή). Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας)του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα.

Το θέμα: Το τελικό θέμα (και ο τίτλος) της Πτυχιακής εργασίας καθορίζεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, πριν την δήλωση του θέματος της πτυχιακής στην Γραμματεία. Κατά κανόνα, το θέμα (ή το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο) των πτυχιακών που αναλαμβάνω θα πρέπει να σχετίζεται με το Μάρκετινγκ. Προτεραιότητα δίδεται σε θέματα τα οποία σχετίζονται με: το μάρκετινγκ σε κλάδους των υπηρεσιών, το τουριστικό μάρκετινγκ, το on-line ή Internet μάρκετινγκ, και το πολιτικό μάρκετινγκ, αν και δεν απορρίπτονται και άλλα θέματα (πάντα σχετικά με το μάρκετινγκ). Το θέμα της πτυχιακής προτείνεται αρχικά από τον υποψήφιο φοιτητή, και οριστικοποιείται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση της Πτυχιακή εργασίας :

*      Οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (σε αρχείο PDF)

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καλύπτεται από άδεια Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivatives 3.0 License

© Ευάγγελος Χρήστου, 2011-2016