ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τομέας Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας 


 

Δρ. Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ

 

Επιλογές

 

 

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

 • Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας 
 • Βιβλιοθήκη του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 • Tourismos: An International Multidisciplinary Journal
 • Managing Service Quality Journal
 • Εuropean Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education (EuroCHRIE)
 • International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education (I-CHRIE)
 • International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST)
 • European Association for Tourism & Leisure Education (ATLAS)
 • International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (IFITT)
 • Institute of Hospitality (IH)
 • Εuropean Marketing Academy (EMAC)
 • Εuropean Academy of Management (EURAM)
 • Chartered Institute of Marketing (CIM)
 • Market Research Society (MRS)
 • Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)  
 •  

  Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καλύπτεται από άδεια Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivatives 3.0 License

  © Ευάγγελος Χρήστου, 2011-2016