Ανάγνωση ανακοίνωσης

Τίτλος ανακοίνωσης : ENΣTAΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Συγγραφέας : Κασσιανίδης Π. / Ενημερώθηκε από: Κασσιανίδης Π.
Ημερομηνία υποβολής : 08/12/2017 / Ενημερώθηκε: 05/11/2018
Μάθημα :  Γενικές Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 657 φορές
_____________________


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 207185/Ζ1/27-11-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ


 


Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι είναι αιτούντες Ενστάσεων Μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-18 και η Ένστασή τους έγινε δεκτή από το ΥΠΠΕΘ με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών που δεσμεύτηκαν στην Αίτησή τους να προσκομίσουν, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Δευτέρα 11/12/2017 έως την Τετάρτη 20/12/2017 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00π.μ. προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής τους και την Ένστασή τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α’) και του άρθρου 3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει επιπλέον των δικαιολογητικών τους να προσκομίσουν και τα εξής:


Εκκαθαριστικά Σημειώματα όλων των ΑΦΜ που αναγράφονται στην Αίτησή τους καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 20/11/2018