Ανάγνωση ανακοίνωσης

Τίτλος ανακοίνωσης : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017
Συγγραφέας : Κασσιανίδης Π. / Ενημερώθηκε από: Κασσιανίδης Π.
Ημερομηνία υποβολής : 11/09/2017 / Ενημερώθηκε: 06/11/2017
Μάθημα :  Γενικές Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 2140 φορές
_____________________


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ολοκλήρωση εγγραφής επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


 


Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr στα πλαίσια του ελέγχου ταυτοπροσωπείας,  θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, υπογεγραμμένη από τον φοιτητή, που φέρει (μετά την υποβολή της) αριθμό πρωτοκόλλου

  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

  3. Δύο (2) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες

  4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείαυ

  5. Πιστοποιητικό Γέννησης (για τους άνδρες επιτυχόντες)

  6. Συμπληρωμένo το συνημμένο έντυπο «Συμπληρωματικά Στοιχεία Εγγραφής Πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-18»


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος είτε αυτοπροσώπως είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από ΠΕΜΠΤΗ21 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017   και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00


Οι φοιτητές, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσα στις ίδιες ημερομηνίες, στην παρακάτω διεύθυνση:


Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης


Γραμματεία Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΣΔΟ


Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Θεσσαλονίκη


Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ο κάθε φοιτητής θα παραλάβει το “Δελτίο ενεργοποίησης φοιτητή” αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ με τους κωδικούς του προκειμένου να αποκτήσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr


 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18


ΠΡΟΣ


ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…………………………………………….


ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ……………………………………………………………………….


 


ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………


ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………...


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………………………………...


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:


ΝΟΜΟΣ…………………………………………ΠΟΛΗ……………………………...


ΟΔΟΣ …………………………………………………ΑΡΙΘΜΟΣ …………………..


ΔΗΜΟΣ……………………………………..Δ/Δ……………………………………..


Τ.Κ. …………………………………..ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………


*ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ …………………………………………………


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ …………………………………………………


 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.


                                                                      Ημερομηνία ………………………


*Το μητρώο αρρένων συμπληρώνεται                      


μόνο από τα αγόρια, είναι απαραίτητο


για τη στρατολογία και αναγράφεται στο


απολυτήριο λυκείου, σε πιστοποιητικό                                           Υπογραφή


γέννησης ή οικογενειακής κατάστασηςΕνδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 17/08/2018