Βεβαίωση άσκησης φοιτητών

Για να βεβαιωθεί ότι ο φοιτητής έχει τελειώσει την πρακτική του, είναι απαραίτητο να προσκομίσει μια βεβάιωση υπογεγραμμένη από την επιχείρηση στην οποία εργάστηκε. Παρακάτω θα μπορέσετε να δείτε και να εκτυπώσετε την βεβαίωση αυτή..
Προσοχή! Η φόρμα αυτή πρέπει να εκτυπωθεί και να φέρει υπογραφή από την επιχείρηση!

Κωδικός πρακτικής

Κωδικός πρακτικήςΕνδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018