Ηλεκτρονικές δηλώσεις εργαστηρίων

Τα παρακάτω εργαστήρια είναι διαθέσιμα στους φοιτητές για ηλεκτρονική εγγραφή. Η εγγραφή στο καθένα γίνεται ξεχωριστά.
Μάθημα Τίτλος Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Μέρα Αίθουσα Φοιτητές Εγγραφή
1ο Εξάμηνο
1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΤΡΙΤΗ 15.30 15.30 16.45 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Γ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ ΤΡΙΤΗ 16.45 16.45 18.00 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Δ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β ΤΡΙΤΗ 14.15 14.15 15.45 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Β ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ-ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΙΤΗ 08.30 08.30 10.00 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε ΤΡΙΤΗ 18.00 18:00 19:15 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 22/25
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12:15 14:00 Τρίτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 09:15 11:00 Δευτέρα ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τρίτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
9 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Παρακευή ΑΙΘ. 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
10 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Β ΟΜΑΔΑ 10:00 11:30 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
11 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Γ ΟΜΑΔΑ 11:30 13:00 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α\' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
12 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 00:00 00:00 Δευτέρα ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 66/99
13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Α' ΟΜΑΔΑ 14:00 16:00 Πέμπτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
14 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Β' ΟΜΑΔΑ 16:00 18:00 Πέμπτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
2ο Εξάμηνο
15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:15 16:00 Τετάρτη 101 60/60
16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:30 16:00 Τρίτη 101 60/60
17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Β ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 12:30 14:00 Τετάρτη 101 60/60
3ο Εξάμηνο
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IATA Geography 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Dangerous Goods Regulations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Managing Passenger Interactions 14:15 18:00 Τρίτη 6/5
21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Airline Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aviation Security Requirements for Passengers and Baggage 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
23 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Flight Schedules 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Business and Leisure Travel 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
25 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Accommodations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Car Rental Products 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
28 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Travel Documents and Formalities 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Enhanced Passenger Facilitation 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Time Conversion and Airline Networks 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
31 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Introduction to Airport & Airline Ground Operations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Check-In Procedures for Passengers and their Baggage (Airport & Off-Site) 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
33 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Conditions of Carriage, Boarding Procedures and Close-out Messaging 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
34 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Anatomy of a Journey 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
35 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ The Airport 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
36 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aircraft Configuration 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
37 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Service Information, Baggage and Travel Documents 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
4ο Εξάμηνο
38 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 11.15 15.00 Τρίτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 22/22
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
39 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 08,45 12,00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 28/28
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
40 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΟΜΑΔΑ 12.15 16.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 27/27
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
41 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ 09.15 13.00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 28/28
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12.15 16.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 27/27
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ ΟΜΑΔΑ 08.45 12.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 22/22
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
5ο Εξάμηνο
44 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES A ΟΜΑΔΑ (Α-Κ) 09.00 10.00 Πέμπτη 106 42/40
45 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES B ΟΜΑΔΑ (Λ-Ω) 11:00 12:00 Πέμπτη 106 99/40
46 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΟΜΑΔΑ 14.15 16.00 Τρίτη 120 Π Κ 40/40
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
47 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ΄ΟΜΑΔΑ 13.15 15.00 Παρακευή 120 Π Κ 40/40
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
48 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΟΜΑΔΑ 12.15 14.00 Τρίτη 120 Π Κ 40/40
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
49 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ ΟΜΑΔΑ 09.15 11.00 Πέμπτη 120 Π Κ 40/40
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
50 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Εφαρμογές Συστημάτων Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ' Ομάδα 13:15 17:00 Πέμπτη 107 25/25
Οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/9/2018 στις 09:00 και θα κλείσουν την Παρασκευή 28/9/2018 στις 23:00. Ο κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια θα παρακολουθεί αυστηρά το τμήμα που δήλωσε. Επίσης, γνωστοποιείται ότι δηλώνεται ΕΝΑ μόνο τμήμα, ενώ οι διπλοεγγραφές θα διαγράφονται στο σύνολό τους. Για τους φοιτητές που δεν θα προλάβουν να εγγραφούν, να υπάρξει σχετική ανακοίνωση την επόμενη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018
51 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Εφαρμογές Συστημάτων Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Β' Ομάδα 08:30 12:00 Πέμπτη 107 25/25
Οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/9/2018 στις 09:00 και θα κλείσουν την Παρασκευή 28/9/2018 στις 23:00. Ο κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια θα παρακολουθεί αυστηρά το τμήμα που δήλωσε. Επίσης, γνωστοποιείται ότι δηλώνεται ΕΝΑ μόνο τμήμα, ενώ οι διπλοεγγραφές θα διαγράφονται στο σύνολό τους. Για τους φοιτητές που δεν θα προλάβουν να εγγραφούν, να υπάρξει σχετική ανακοίνωση την επόμενη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018
52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Εφαρμογές Συστημάτων Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Α' Ομάδα 08:30 12:00 Τρίτη 107 25/25
Οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/9/2018 στις 09:00 και θα κλείσουν την Παρασκευή 28/9/2018 στις 23:00. Ο κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια θα παρακολουθεί αυστηρά το τμήμα που δήλωσε. Επίσης, γνωστοποιείται ότι δηλώνεται ΕΝΑ μόνο τμήμα, ενώ οι διπλοεγγραφές θα διαγράφονται στο σύνολό τους. Για τους φοιτητές που δεν θα προλάβουν να εγγραφούν, να υπάρξει σχετική ανακοίνωση την επόμενη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018
53 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Τετάρτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
54 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τετάρτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
55 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΟΜΑΔΑ 11:15 13:00 Πέμπτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
56 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 14:00 19:00 Δευτέρα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 20/20
6ο Εξάμηνο
57 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α' ΟΜΑΔΑ 12:15 13:30 Δευτέρα 108 29/29
58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ' ΟΜΑΔΑ 09:00 10.30 Τετάρτη 108 28/28
59 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε' ΟΜΑΔΑ 11:30 13:00 Τετάρτη 108 29/29
60 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β\' ΟΜΑΔΑ 13:30 15:00 Δευτέρα 108 28/28
7ο Εξάμηνο
61 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Β' ΟΜΑΔΑ 13:00 15:00 Τρίτη 108 30/31
62 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Ε' ΟΜΑΔΑ 09:30 11:00 Πέμπτη 108 26/26
63 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Δ' ΟΜΑΔΑ 08:30 09:30 Πέμπτη 108 27/27
64 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Γ' ΟΜΑΔΑ 15:00 17:00 Τρίτη 108 18/21
65 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Α' ΟΜΑΔΑ 11:15 13:00 Τρίτη 108 20/22
66 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM FOR ERASMUS STUDENTS 16:30 18:00 Δευτέρα 108 4/20
67 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Α΄ΟΜΑΔΑ 09.00 11.00 Δευτέρα 106 44/50
68 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ΟΜΑΔΑ 09.00 11.00 Τρίτη 105 48/50
69 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Α ΟΜΑΔΑ 08.30 12.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
70 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Γ ΟΜΑΔΑ 11.15 15.00 Πέμπτη 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
71 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Δ ΟΜΑΔΑ 09.15 13.00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
72 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Β ΟΜΑΔΑ 12.15 16.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
Προαιρετικά μαθήματα
73 IATA FOUNDATIONS PROGRAM 00:00 00:00 Δευτέρα 40/40


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 23/10/2018