Ηλεκτρονικές δηλώσεις εργαστηρίων

Τα παρακάτω εργαστήρια είναι διαθέσιμα στους φοιτητές για ηλεκτρονική εγγραφή. Η εγγραφή στο καθένα γίνεται ξεχωριστά.
Μάθημα Τίτλος Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Μέρα Αίθουσα Φοιτητές Εγγραφή
1ο Εξάμηνο
1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΕΦΑΡΜ Η/Υ 15:15 16:30 Τρίτη Εργ 115 25/25
2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΕΦΑΡΜ Η/Υ 14:00 15:15 Τρίτη Εργ. 115 29/25
3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΕΦΑΡΜ. Η/Υ 08:30 09:45 Τρίτη Εργ. 115 25/25
Δηλώνεται από φοιτητές Α' εξαμήνου μόνο!
4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΕΦΑΡΜ Η/Υ 16:30 17:45 Τρίτη Εργ. 115 25/25
5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΕΦΑΡΜ Η/Υ 17:45 19:00 Τρίτη Εργ. 115 25/25
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τρίτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 57/55
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12:15 14:00 Τρίτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 57/55
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 09:15 11:00 Δευτέρα ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 55/55
9 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Παρακευή ΑΙΘ. 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
10 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Β ΟΜΑΔΑ 10:00 11:30 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
11 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Γ ΟΜΑΔΑ 11:30 13:00 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α\' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
12 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 00:00 00:00 Δευτέρα ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 0/99
13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 00:00 00:00 Δευτέρα 4/99
14 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 00:00 00:00 Δευτέρα 0/99
2ο Εξάμηνο
15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:15 16:00 Τετάρτη 101 60/60
16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:30 16:00 Τρίτη 101 60/60
17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Β ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 12:30 14:00 Τετάρτη 101 60/60
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 09:15 12:00 Πέμπτη ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 46/50
19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Δευτέρα ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Τρίτη ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
3ο Εξάμηνο
21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IATA Geography 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Dangerous Goods Regulations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
23 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Managing Passenger Interactions 14:15 18:00 Τρίτη 6/5
24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Airline Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
25 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aviation Security Requirements for Passengers and Baggage 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Flight Schedules 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Business and Leisure Travel 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
28 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Accommodations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Car Rental Products 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
31 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Travel Documents and Formalities 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Enhanced Passenger Facilitation 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
33 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Time Conversion and Airline Networks 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
34 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Introduction to Airport & Airline Ground Operations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
35 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Check-In Procedures for Passengers and their Baggage (Airport & Off-Site) 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
36 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Conditions of Carriage, Boarding Procedures and Close-out Messaging 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
37 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Anatomy of a Journey 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
38 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ The Airport 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
39 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aircraft Configuration 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
40 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Service Information, Baggage and Travel Documents 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
4ο Εξάμηνο
41 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ 09:15 13:00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 25/25
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΣΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ E OMAΔΑ 12:15 16:00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 25/25
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12:15 16:00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 25/25
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
44 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 08:45 12:00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 25/25
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
45 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ ΟΜΑΔΑ 08:45 12:00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 23/23
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
46 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 13:00 17:00 Τρίτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 21/21
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
5ο Εξάμηνο
47 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES A ΟΜΑΔΑ (Α-Κ) 09.00 10.00 Πέμπτη 106 42/40
48 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES B ΟΜΑΔΑ (Λ-Ω) 11:00 12:00 Πέμπτη 106 99/40
49 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΟΜΑΔΑ 11:15 13:00 Πέμπτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
50 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τετάρτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
51 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Τετάρτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 48/50
52 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 12:15 15:00 Παρακευή Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εργαστήριο γαστρονομίας) 22/22
Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό, και έχει υποχρεωτική παρουσία. Ο αυτοσχεδιασμός (imrovisation) βασίζεται στην ικανότητα του να ζεις την κάθε στιγμή και να επηρεάζεσαι από αυτήν. Είναι μια τέχνη που χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα με αφορμή ένα στιγμιαίο ερέθισμα. Η επιδεξιότητα που αποκτά κανείς μέσω του αυτοσχεδιασμού έχει πάρα πολλές εφαρμογές και στη ζωή μας, πέραν της θεατρικής σκηνής. Διδάσκει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την αξιοποίηση της κάθε στιγμής χωρίς προβληματισμούς για το πριν ή το μετά και την αντιμετώπιση των προσωπικών φόβων. Στόχος της αυτοσχεδιαστικής διαδικασίας είναι η εγρήγορση της σκέψης, η ενίσχυση του αυθορμητισμού, της αυτοπεποίθησης, της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της αίσθησης χιούμορ. Μαθαίνει κανείς να αντιμετωπίζει το φόβο της αποτυχίας, να γελά συχνότερα και να παίζει, να ακούει και να παρατηρεί τον κόσμο που τον περιβάλλει, αλλά και να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζεται με ταχύτητα σε απρόσμενες και άγνωστες συνθήκες.
6ο Εξάμηνο
53 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Επικοινωνίες Ε' Ομάδα 10.00 12.00 Δευτέρα 107 20/20
54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Επικοινωνίες Α' Ομάδα 09.30 11.30 Πέμπτη 107 22/22
Να μην κάνατε διπλοεγγραφές στα εργαστήρια.
55 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Επικοινωνίες Γ' Ομάδα 11.30 13.30 Παρακευή 107 20/20
Να μην κάνατε διπλοεγγραφές στα εργαστήρια.
56 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Επικοινωνίες Β' Ομάδα 09.00 11.00 Παρακευή 107 20/20
Να μην κάνατε διπλοεγγραφές στα εργαστήρια.
57 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαστήριο Επικοινωνίες Δ' Ομάδα 14.00 16.00 Παρακευή 107 20/20
Να μην κάνατε διπλοεγγραφές στα εργαστήρια.
58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 14:00 18:00 Δευτέρα 106 63/70
59 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 09:00 13:00 Τετάρτη 106 72/99
7ο Εξάμηνο
60 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Δ ΟΜΑΔΑ 16:30 18:00 Τετάρτη 108 20/20
61 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Γ ΟΜΑΔΑ 15:00 16:30 Τετάρτη 108 24/24
62 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Β ΟΜΑΔΑ 12:30 14:00 Τρίτη 108 26/26
63 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Α ΟΜΑΔΑ 11:00 12:30 Τρίτη 108 27/28
64 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM FOR ERASMUS STUDENTS 16:15 18:00 Δευτέρα 108 1/20
65 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Α΄ ομάδα 09.00 11.15 Δευτέρα 101 40/40
Για τυχόν διευκρινίσεις οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κ. Καπίκη στο e-mail: tadimaka@hotmail.com
66 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Γ΄ ομάδα 09.00 11.15 Τετάρτη 101 40/40
Για τυχόν διευκρινίσεις οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κ. Καπίκη στο e-mail: tadimaka@hotmail.com
67 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ομάδα 11.30 14.00 Δευτέρα 101 43/43
Για τυχόν διευκρινίσεις οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κ. Καπίκη στο e-mail: tadimaka@hotmail.com
68 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Δ ΟΜΑΔΑ 09.15 13.00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 0/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
69 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Β ΟΜΑΔΑ 12,15 16,00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 0/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
70 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Γ ΟΜΑΔΑ 11.00 15.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 0/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
71 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Α ΟΜΑΔΑ 08.30 12.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 0/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
Προαιρετικά μαθήματα
72 IATA FOUNDATIONS PROGRAM 00:00 00:00 Δευτέρα 40/40
73 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Spanish Language 15:30 18:00 Πέμπτη 106 3/30
74 ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Arabic Language 15:30 18:00 Τετάρτη 106 1/30
75 PHILOXENIA A BAΡΔΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 11:00 15:00 Πέμπτη ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
76 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 15:00 19:00 Πέμπτη ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
77 PHILOXENIA Α ΒΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11:00 15:00 Παρακευή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
78 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15:00 19:00 Παρακευή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 7/7
79 PHILOXENIA A BAΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11:00 15:00 Σάββατο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
80 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15:00 19:00 Σάββατο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 8/8
81 PHILOXENIA Α ΒΑΡΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11:00 15:00 Κυριακή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 7/7
99ο Εξάμηνο
82 Γενικές Ανακοινώσεις English Academic Writing Workshop 14:00 16:00 Πέμπτη 105 23/23
Professor Dr Gloria Ulloa


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 25/09/2017