Ηλεκτρονικές δηλώσεις εργαστηρίων

Τα παρακάτω εργαστήρια είναι διαθέσιμα στους φοιτητές για ηλεκτρονική εγγραφή. Η εγγραφή στο καθένα γίνεται ξεχωριστά.
Μάθημα Τίτλος Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Μέρα Αίθουσα Φοιτητές Εγγραφή
1ο Εξάμηνο
1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΤΡΙΤΗ 15.30 15.30 16.45 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Γ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ ΤΡΙΤΗ 16.45 16.45 18.00 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Δ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β ΤΡΙΤΗ 14.15 14.15 15.45 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 26/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Β ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ-ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΙΤΗ 08.30 08.30 10.00 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 25/25
ΕΦ Η/Υ ΕΡΓ. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε ΤΡΙΤΗ 18.00 18:00 19:15 Τρίτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 118 20/20
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τρίτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 38/40
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12:00 14:00 Τρίτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 40/40
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 09:15 11:00 Δευτέρα ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 38/40
9 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Παρακευή ΑΙΘ. 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
10 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Β ΟΜΑΔΑ 10:00 11:30 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
11 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (εργαστήριο) Γ ΟΜΑΔΑ 11:30 13:00 Παρακευή 118 40/40
ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α\' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
12 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 00:00 00:00 Δευτέρα ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 30/99
13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Α' ΟΜΑΔΑ 14:00 16:00 Πέμπτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
14 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Β' ΟΜΑΔΑ 16:00 18:00 Πέμπτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 50/50
2ο Εξάμηνο
15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:15 16:00 Τετάρτη 101 60/60
16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14:30 16:00 Τρίτη 101 60/60
17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Β ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 12:30 14:00 Τετάρτη 101 60/60
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Δευτέρα ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 45/45
19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Πέμπτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 46/46
20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ TMHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Τρίτη ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 46/45
3ο Εξάμηνο
21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IATA Geography 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Dangerous Goods Regulations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
23 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Managing Passenger Interactions 14:15 18:00 Τρίτη 6/5
24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Airline Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
25 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aviation Security Requirements for Passengers and Baggage 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Flight Schedules 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Business and Leisure Travel 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
28 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Accommodations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hotel Loyalty Programs 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Car Rental Products 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
31 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Travel Documents and Formalities 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Enhanced Passenger Facilitation 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
33 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Time Conversion and Airline Networks 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
34 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Introduction to Airport & Airline Ground Operations 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
35 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Check-In Procedures for Passengers and their Baggage (Airport & Off-Site) 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
36 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Conditions of Carriage, Boarding Procedures and Close-out Messaging 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
37 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Anatomy of a Journey 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
38 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ The Airport 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
39 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aircraft Configuration 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
40 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Service Information, Baggage and Travel Documents 14:15 18:00 Τρίτη 5/5
4ο Εξάμηνο
41 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ 11.15 15.00 Τρίτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 22/22
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ Ε-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ 08,45 12,00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 28/28
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΟΜΑΔΑ 12.15 16.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 27/27
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
44 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑ 09.15 13.00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 28/28
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
45 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ ΟΜΑΔΑ 12.15 16.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 27/27
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
46 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ ΟΜΑΔΑ 08.45 12.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 22/22
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ !
5ο Εξάμηνο
47 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES A ΟΜΑΔΑ (Α-Κ) 09.00 10.00 Πέμπτη 106 42/40
48 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - RESEARCH METHODOLOGIES B ΟΜΑΔΑ (Λ-Ω) 11:00 12:00 Πέμπτη 106 99/40
49 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ ΟΜΑΔΑ 09:15 11:00 Πέμπτη 120 30/30
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
50 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ΄ ΟΜΑΔΑ 13:15 15:00 Παρακευή 120 30/30
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
51 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β΄ ΟΜΑΔΑ 14:15 16:00 Τρίτη 120 30/30
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
52 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΟΜΑΔΑ 12:15 14:00 Τρίτη 120 30/30
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές χωρίς e-mail και διπλοεγγραφές θα διαγράφονται.
53 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑ 10:15 12:00 Τετάρτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 40/40
54 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 10:00 Τετάρτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 40/40
55 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΟΜΑΔΑ 11:15 13:00 Πέμπτη ΑΙΘ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 40/40
56 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Α ΟΜΑΔΑ 08:30 11:00 Δευτέρα ΕΡΓ.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1/40
57 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 14:00 19:00 Δευτέρα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 16/20
6ο Εξάμηνο
58 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πέμπτη 09:15- 11:15 Ομάδα Α 09:15 11: 15 Πέμπτη 107 20/20
59 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Παρασκευή 09:15 11:15 Ομάδα Β 09.15 11.15 Παρακευή 107 20/20
60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Παρασκευή 14:15 16:15 Ομάδα Γ 14:15 16:15 Παρακευή 107 20/20
61 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Παρασκευή 11:15 13:15 Ομάδα Γ 11:15 13:15 Παρακευή 107 20/20
62 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α' ΟΜΑΔΑ 12:15 13:30 Δευτέρα 108 29/29
63 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ' ΟΜΑΔΑ 09:00 10.30 Τετάρτη 108 28/28
64 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε' ΟΜΑΔΑ 11:30 13:00 Τετάρτη 108 29/29
65 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β\' ΟΜΑΔΑ 13:30 15:00 Δευτέρα 108 28/28
7ο Εξάμηνο
66 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ε' ΟΜΑΔΑ- DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM 14:00 15:30 Τρίτη 108 26/26
67 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM FOR ERASMUS STUDENTS 16:30 18:00 Δευτέρα 108 2/20
68 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Δ ΟΜΑΔΑ (Θ+Ε) 11:00 12:30 Πέμπτη 108 23/24
69 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Β ΟΜΑΔΑ ¨(Θ+Ε) 12:30 14:00 Τρίτη 108 22/23
70 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM Γ ΟΜΑΔΑ (Θ+Ε) 08:30 10:00 Πέμπτη 108 24/24
71 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM A OMAΔΑ (Θ+Ε) 11:15 12:30 Τρίτη 108 22/22
72 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Α' ΟΜΑΔΑ 08.45 11.00 Δευτέρα 50/50
73 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Β' ΟΜΑΔΑ 08.45 11.00 Τετάρτη 50/50
74 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Δ ΟΜΑΔΑ 09.15 13.00 Παρακευή 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
75 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Β ΟΜΑΔΑ 12,15 16,00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
76 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Γ ΟΜΑΔΑ 11.00 15.00 Πέμπτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
77 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - FOUNDATIONS OF HOSPITALITY MANAGEMENT Α ΟΜΑΔΑ 08.30 12.00 Τετάρτη 120 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 30/30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ !!!
Προαιρετικά μαθήματα
78 IATA FOUNDATIONS PROGRAM 00:00 00:00 Δευτέρα 40/40
79 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 15:30 18:00 Τετάρτη 10/20
80 ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Arabic Language 15:30 18:00 Τετάρτη 106 28/30
81 PHILOXENIA A BAΡΔΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 11:00 15:00 Πέμπτη ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
82 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 15:00 19:00 Πέμπτη ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
83 PHILOXENIA Α ΒΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11:00 15:00 Παρακευή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
84 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15:00 19:00 Παρακευή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 7/7
85 PHILOXENIA A BAΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11:00 15:00 Σάββατο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 4/4
86 PHILOXENIA Β ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15:00 19:00 Σάββατο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 8/8
87 PHILOXENIA Α ΒΑΡΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11:00 15:00 Κυριακή ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 STAND 15 7/7
88 GREEK FOR ERASMUS - SPECIAL COURSE GREEK FOR ERASMUS STUDENTS - SPECIAL COURSE 15:00 18:00 Τετάρτη 106 11/45
89 GREEK FOR ERASMUS - SPECIAL COURSE GREEK LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 16:00 18:00 Τετάρτη 106 0/30
99ο Εξάμηνο
90 Γενικές Ανακοινώσεις English Academic Writing Workshop 14:00 16:00 Πέμπτη 105 23/23
Professor Dr Gloria Ulloa


Ενδιαφέροντα
Ενδιαφέροντα1

Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Συνολικές επισκέψεις:

Υποστηρικτές
Υποστηρικτές
Το Τμήμα θέλει να ευχαριστήσει τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν
το εργο του.
Επιλέξτε για περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Ερευνητικό έργο
Ερευνητικό έργο
Εδώ παρατίθεται το δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη


Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας / Εκτυπώθηκε: 25/06/2018